Теми

60 % по-високи осигуровки за земеделските стопани от 01.01.2019г

29/10/2018

Приключи последният етап от предварителният ранкинг по подмярка 6.1 от ПРСР 2014-2020

16/10/2018

GDPR: Кои фирми трябва да наемат администратор за личните данни?

28/05/2018

Подмярка 8.6. Субсидия до 250 000 евро за инвестиции в преработка и маркетинг на горски продукти.

22/07/2017

Подмярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

22/07/2017