Здравейте.За подмярка 6.1 Искам да попитам дали мога да променя намеренията си по бизнес плана при кандидатстването като се направи анекс и ако например съм заявила , че ще създавам ябълкова овошна градина в бизнес плана, в случай че бъда одобрена допустимо ли е да заменя ябълките със сливи или череши или да се сдобия с овошна градина под наем?
Въпросът е зададен от Елена Стоянова

Здравейте,

Цитирам Чл. 18. (1) След сключване на договора за предоставяне на финансова помощ не се допуска промяна в бизнес
плана, свързана със замяна на заложените за отглеждане животни (с изключение на подмяна/замяна на един
вид дребен рогат добитък с друг вид такъв) и основни земеделски култури, с изключение на преминаване от
един вид едногодишни култури в друг вид едногодишни култури. Включването в стопанството на
допълнителни и непосочени в бизнес плана видове култури и/или животни е допустимо само след изричното
писмено одобрение на РА.
(2) Промяната на вида на отглежданите земеделски култури по ал. 1 е допустима само в случаите, когато
заложените в бизнес плана инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи могат да се
използват за отглеждането и на новите земеделски култури, освен ако не се извърши съответна промяна и във
вида на инвестициите.
(3) Промяната на вида на отглежданите земеделски култури по ал. 1 е допустима само в случаите, когато това
не води до несъответствие с изисквания по чл. 13, ал. 7. - КОЙТО КАЗВА:

ЧЛ13. (7) Когато проектът е бил оценен по критериите за подбор, посочени в ал. 1, т. 2 и/или 3, кандидатът е длъжен
да поддържа съответствие с всеки един от критериите, на които е отговарял проектът му, през целия период,
считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане до изтичане на пет години от датата на
сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

Ако имате още въпроси съм на разположение.

Поздрави
Десислав Трончев

Често задавани въпроси

Имам наследствена гора . Искам да я засадя с топола. Мога ли да кандидатствам за европрйски средства по Подмярка 8.6

Искам да питам ако нямам гора мога ли да кандидатствам за субсидия и с тях да закупя гора и оборудване? Ако не ако за гора от 100 декара каква субсидия мога да взема?

Имам наследствена гора . Искам да я засадя с топола. Мога ли да кандидатствам за европрйски средства по Подмярка 8.6

Здравейте!Може ли да ми изготвите проект за кандидатстване по мярка 6.1 ? Каква информация Ви е нужна за целта и на каква цена ще го направите? Очаквам отговора Ви и благодаря предварително!

Здравейте,

 

Оставете телефон за връзка и ще се свържем с Вас.

Здравейте , има ли някаква отворена програма за преработка на дървесина и производство на евро палета?

Здравейте, предстои прием по подмярка 8.6, където ще може да се кандидатства за преработка на първична дървесина и производство на евро палета. Ако желаете може да оставите телефон за връзка  за повече информация.

 

Десислав Трончев