Подаването на ГФО става безплатно, статистиката отпада от 2022г.

Подаването на ГФО става безплатно, статистиката отпада от 2022г.

От 2022 г. подаването на годишните финансови отчети (ГФО) става безплатно. Това да се регламентира с промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел предлагат 19 депутати от ГЕРБ, начело с Красимир Ципов (пълния текст на законопроекта виж тук).

В момента всяка фирма и юридическо лице с нестопанска цел плаща такса от 40 лв. за вписване на отчета или 20 лв., ако подаде заявлението по електронен път.

Всяка година средно 350 000 търговци, фондации и сдружения подават ГФО. Като около 282 000 от тях го правят по електронен път. Така миналата година само за вписването им държавата е получила над 8,4 млн. лв. С отпадането на таксата тези пари остават в бизнеса.

Промяната, предлагана от ГЕРБ, е свързана с това, че предстои Агенцията по вписванията да стане единна входна точка, т.е. ГФО вече ще се подават само пред нея, а не и в Националния статистически институт. Това се очаква да стане в началото на 2022 г. Затова и в проекта се предлага именно оттогава да отпаднат не само таксите, но да се случи и друго важно облекчение за бизнеса – фирмите да спрат да подават заедно с годишния си финансов отчет покани за свикване на общо събрание или протоколи за провеждането му, с които сега доказват, че той действително е приет.

Както „Лекс“ писа, още от тази година това задължение ще отпадне за малките и средните предприятия (повече за промените, с които се регламентира това, можете да прочетете тук), но от 2022 г. се предвижда то да стане факт за целия бизнес – независимо от активите, приходите и персонала му.

Вместо да прилагат документи за общото събрание, всички фирми ще подават декларация. В нов §5 от Закона за търговския регистър се записва: „Обстоятелството, че актовете по чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството са приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, се удостоверява само с декларацията по чл. 13, ал. 4“. Това е т. нар. декларация за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове, която и в момента се прилага към заявленията.

За да се „изчисти“ бързо опашката от невписани ГФО в проекта се предвижда, че това правило ще се прилага и за „неприключилите производства по подадени заявления за обявяване на годишни финансови отчети и годишни доклади за дейността към датата на влизане на закона в сила“.

Прави се и промяна, с която се разширява кръгът на лицата, които могат да заявяват за вписване ГФО в Търговския регистър. Предложението е то да може да се прави и от „изрично упълномощено лице, като упълномощаването следва да бъде с нотариална заверка на подписа на упълномощителя“, а не както е сега от съставителя на отчета с нотариално заверено пълномощно.

 

Източник: www.lex.bg

Често задавани въпроси

Имам наследствена гора . Искам да я засадя с топола. Мога ли да кандидатствам за европрйски средства по Подмярка 8.6

Искам да питам ако нямам гора мога ли да кандидатствам за субсидия и с тях да закупя гора и оборудване? Ако не ако за гора от 100 декара каква субсидия мога да взема?

Имам наследствена гора . Искам да я засадя с топола. Мога ли да кандидатствам за европрйски средства по Подмярка 8.6

Здравейте!Може ли да ми изготвите проект за кандидатстване по мярка 6.1 ? Каква информация Ви е нужна за целта и на каква цена ще го направите? Очаквам отговора Ви и благодаря предварително!

Здравейте,

 

Оставете телефон за връзка и ще се свържем с Вас.

Здравейте , има ли някаква отворена програма за преработка на дървесина и производство на евро палета?

Здравейте, предстои прием по подмярка 8.6, където ще може да се кандидатства за преработка на първична дървесина и производство на евро палета. Ако желаете може да оставите телефон за връзка  за повече информация.

 

Десислав Трончев