Покриване изискванията на Директива на ЕС 91/676/ЕИО

Фирма - ЗП Ирина Клисурска

Сектор - Животновъдство

Програма/Мярка - ПРСР (2007-2013) / 121 "Модернизация на земеделските стопанства"

Субсидия - 60 %


Описание на проекта
"Покриване изискванията на Директива на ЕС 91/676/ЕИО  чрез технологична модернизация на Земеделски производител Ирина Клисурска

Ирина Николаева Клисурска е „Земеделски производител”, регистриран в Областна дирекция „Земеделие и гори” гр. Пазарджик от 2006 г.. Към настоящия момент, тя развива дейност в отрасъл „Селско стопанство”, подотрасъл „Животновъдство”.

Ирина Клисурска  модернизира земеделското си стопанство, така че да отговаря на изискванията на Директива на Съвета от 12 декември 1991 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (91/676/ЕИО) (ОВ L 375, 31.12.1991 г., и на Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони в изпълнение на изискванията на  Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и горите чрез закупуване на техника за събиране и разпръскване на оборския тор – колесен  трактор марка Deutz Fahr, Agrofarm 420 GS DT E3- 1 брой , челен товарач марка  STOLL ROBUST FZ 15 1 брой и тороразхвърлящо ремарке Bicchi BV50-1 брой.

Често задавани въпроси

Имам наследствена гора . Искам да я засадя с топола. Мога ли да кандидатствам за европрйски средства по Подмярка 8.6

Искам да питам ако нямам гора мога ли да кандидатствам за субсидия и с тях да закупя гора и оборудване? Ако не ако за гора от 100 декара каква субсидия мога да взема?

Имам наследствена гора . Искам да я засадя с топола. Мога ли да кандидатствам за европрйски средства по Подмярка 8.6

Здравейте!Може ли да ми изготвите проект за кандидатстване по мярка 6.1 ? Каква информация Ви е нужна за целта и на каква цена ще го направите? Очаквам отговора Ви и благодаря предварително!

Здравейте,

 

Оставете телефон за връзка и ще се свържем с Вас.

Здравейте , има ли някаква отворена програма за преработка на дървесина и производство на евро палета?

Здравейте, предстои прием по подмярка 8.6, където ще може да се кандидатства за преработка на първична дървесина и производство на евро палета. Ако желаете може да оставите телефон за връзка  за повече информация.

 

Десислав Трончев